תאריכים צלילי קסם 2015-16 לפי אולמות

23/11/2015 שני הנדל ת"א אופרה 18:00
24/11/2015 שלישי הנדל ת"א אופרה 17:00+18:30
25/11/2015 רביעי הנדל ת"א אופרה 17:00
26/11/2015 חמישי הנדל ת"א אופרה 17:00+18:30
28/11/2015 שבת הנדל חיפה – רפפורט 11:30
1/12/2015 חמישי הנדל פתח תקווה 17:30
2/12/2015 שלישי הנדל מודיעין 17:30
3/12/2015 חמישי הנדל ירושלים 17:00
5/12/2015 שבת הנדל גני תקווה 11:30
12/12/2015 שבת הנדל נס ציונה 11:30
15/12/2015 חמישי הנדל כפר סבא 17:30
19/12/2015 שבת הנדל מוצקין 11:30
26/12/2015 שבת הנדל הרצליה 11:00
11/1/2016 שני דבוז'אק ת"א אופרה 18:00
12/1/2016 חמישי דבוז'אק ת"א אופרה 17:00+18:30
13/1/2016 רביעי דבוז'אק ת"א אופרה 17:00
14/1/2016 חמישי דבוז'אק ת"א אופרה 17:00+18:30
16/1/2016 שבת דבוז'אק חיפה – רפפורט 11:30
17/1/2016 ראשון דבוז'אק אשדוד 17:30
19/1/2016 חמישי דבוז'אק מודיעין 17:30
21/1/2016 חמישי דבוז'אק ירושלים 17:00
23/1/2016 שבת דבוז'אק גני תקווה 11:30
30/1/2016 שבת דבוז'אק נס ציונה 11:30
9/2/2016 חמישי דבוז'אק כפר סבא 17:30
13/2/2016 שבת דבוז'אק מוצקין 11:30
14/3/2016 דני רימסקי קורסקוב ת"א אופרה 18:00
15/3/2016 חמישי רימסקי קורסקוב ת"א אופרה 17:00+18:30
16/3/2016 רביעי רימסקי קורסקוב ת"א אופרה 17:00
17/3/2016 חמישי רימסקי קורסקוב ת"א אופרה 17:00+18:30
19/3/2016 שבת רימסקי קורסקוב חיפה – רפפורט 11:30
28/3/2016 שני רימסקי קורסקוב מודיעין 17:30
29/3/2016 חמישי רימסקי קורסקוב כפר סבא 17:30
31/3/2016 חמישי רימסקי קורסקוב ירושלים 17:00
2/4/2016 שבת רימסקי קורסקוב נס ציונה 11:30
5/4/2016 חמישי רימסקי קורסקוב פתח תקווה 17:30
9/4/2016 שבת רימסקי קורסקוב מוצקין 11:30
16/5/2016 שני מנדלסון ת"א אופרה 18:00
17/5/2016 חמישי מנדלסון ת"א אופרה 17:00+18:30
18/5/2016 רביעי מנדלסון ת"א אופרה 17:00
19/5/2016 חמישי מנדלסון ת"א אופרה 17:00+18:30
21/5/2016 שבת מנדלסון חיפה – רפפורט 11:30
28/5/2016 שבת מנדלסון גני תקווה 11:30
30/5/2016 שני מנדלסון רעננה 17:30
31/5/2016 חמישי מנדלסון כפר סבא 17:30
1/6/2016 רביעי מנדלסון מודיעין 17:30
7/6/2016 חמישי מנדלסון פתח תקווה 17:30
18/6/2016 שבת מנדלסון מוצקין 11:30
23/6/2016 חמישי מנדלסון ירושלים 17:00
25/6/2016 שבת מנדלסון הרצליה 11:00
4/7/2016 שני גרשווין ת"א אופרה 18:00
5/7/2016 חמישי גרשווין ת"א אופרה 17:00+18:30
6/7/2016 רביעי גרשווין ת"א אופרה 17:00
7/7/2016 חמישי גרשווין ת"א אופרה 17:00+18:30
9/7/2016 שבת גרשווין חיפה – רפפורט 11:30
14/7/2016 חמישי גרשווין מודיעין 17:30
16/7/2016 שבת גרשווין מוצקין 11:30
סגירת נגישות